Get to know more about TM One 5G

Learn More
SUBSCRIBE NOW

Subscribe to Get the
Latest News And Updates. No Spam. We Promise.

3 Kunci Kritikal Menangani Ancaman Keselamatan Siber

July 04, 2022
129

Of your peers have already read this article.

3:51

Minutes you'll spend on this story!

Ketahui bagaimanakah kerajaan Malaysia boleh bersiap siaga dalam mendepani ancaman dan risiko siber di era transformasi digital.

Keselamatan siber adalah antara cabaran utama masa kini buat setiap organisasi di era digital. Pendekatan dan solusi yang melangkaui aspek perlindungan perlu diperhalusi untuk mengekalkan kesinambungan perniagaan setiap organisasi.

Laporan global pertengahan tahun 2021 daripada pakar keselamatan siber yang berpangkalan di United Kingdom – Acronis,  menunjukkan bahawa kos purata pelanggaran/kebocoran data dan maklumat adalah sekitar AS$3.56 juta. Purata bayaran perisian tebusan (ransomware) pula meningkat sebanyak 33 peratus kepada lebih daripada AS$100,000.

Menurut ulasan dari pakar keselamatan siber dari TM One – cabang perusahaan dan sektor awam Telekom Malaysia Berhad (TM), COVID-19 telah mendedahkan syarikat dan organisasi kepada lebih banyak ancaman pencerobohan pangkalan maklumat. Persoalan tentang serangan siber kini telah menjadi ‘bila’ ianyanya akan berlaku dan bukan lagi ‘jika’ ia akan berlaku. Walaupun pelbagai langkah telah di ambil, kebanyakan organisasi masih berisiko dan terdedah kepada serangan.

Tahukah Anda?

50% daripada data Kerajaan yang menjadi sasaran, berpotensi untuk digodam, dengan akses kepada data melalui API.3 Ancaman Utama keselamatan ICT  terhadap pusat data sektor awam Malaysia:
1. Ancaman Teknikal
2.Perisian Perisik dan Phishing
3. Kejuruteraan Sosial

Sumber: Researchgate
152,653
Jumlah insiden Botnet Drones dan Malware dilaporkan di bawah MyCert pada Mac 2022.



Sumber: MyCERT

Dengan tumpuan untuk menyelami bagaimana sektor awam dan swasta boleh mengukuhkan tahap kesiapsiagaan keselamatan siber mereka, ramai pakar dari pelbagai bidang berkongsi pelbagai pandangan, pengalaman, dan pendekatan secara terbuka. Konsensus umum mendapati isu persekitaran IT yang kompleks adalah cabaran utama terhadap pelaksanaan keselamatan siber yang efektif.

Berikut adalah tiga kunci kritikal untuk menentang ancaman keselamatan siber:

Pengesahan ID yang lebih pantas

Gabungan teknologi blockchain dan kaedah biometrik menawarkan solusi yang lebih mantap dan selamat untuk mengesahkan identiti pengguna.

Pandemik COVID-19 telah memaksa lebih banyak organisasi mencari penyelesaian untuk membolehkan akses dari jauh (remote) kepada sistem. Memandangkan trend ini dijangka berterusan, pengesahan identiti pengguna adalah amat penting untuk keselamatan organisasi dan untuk memacu operasi yang lancar.

Sistem blockchain membenarkan data disimpan secara kolektif, yang menghalang sebarang gangguan/godaman. Pengguna boleh mendaftarkan butiran identiti mereka ke dalam sistem ini, dan organisasi keselamatan siber atau penyedia perkhidmatan seperti TM One kemudiannya akan memastikan ia tidak dapat ditembusi oleh penggodam.

TM One menawarkan penyelesaian Pengesahan Blockchain Terjamin (Blockchain Secure Authentication – BSA). Penyelesaian ini adalah sebahagian daripada tonggak Pusat Pertahanan Siber (CYDEC) yang fokus kepada perlindungan identiti digital. Ia adalah teknologi pengesahan tanpa kata laluan untuk mengelakkan serangan kelayakan (credential attacks), dimana penjenayah siber memintas langkah keselamatan organisasi dan mencuri data sulit. Langkah keselamatan melalui penyelesaian ini amat diperlukan terutamanya dalam sektor-sektor yang menyimpan data-data sulit dan peribadi pelanggan mereka seperti sektor Perbankan, Perkhidmatan Kewangan dan Insurans (BFSI), Sektor Kesihatan, Perkhidmatan Media Sosial dan Sektor Runcit.

Pengesahan blockchain adalah selamat, malah lebih pantas, dimana pengesahan pengguna boleh dilakukan dalam masa kurang daripada tiga saat. Penggabungan dengan sistem biometrik pula akan membolehkan proses pengesahan tanpa kata laluan sepenuhnya untuk pekerja sesebuah organisasi.

Teknologi biometrik, seperti sistem pengecaman muka, tidak memerlukan pengguna menghafal kata laluan. Terdapat banyak kes yang melaporkan penggodam mengakses dan mencuri kata laluan, dan pengesahan biometrik boleh membantu mengelakkan perkara ini.

Automasi sistem keselamatan

Automasi sistem keselamatan siber membolehkan pasukan IT mengoptimumkan sumber sambil mengurangkan kesilapan manusia dalam tindak balas keselamatan.

Automasi ini juga dapat memberi faedah yang melangkaui  aspek keselamatan siber. Aplikasi peranti mudah alih, Internet Benda (IoT), Kecerdasan Buatan (AI) dan automasi boleh digunakan untuk menggantikan tugas manual yang berulang sebagai sebahagian daripada usaha transformasi digital kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan yang efektif dan selamat kepada rakyat.

Sebagai contoh, keselamatan pengumpulan maklumat sulit dan peribadi yang besar dalam sektor kesihatan melalui aplikasi yang membantu meningkatkan usaha pengendalian wabak. Inisiatif transformasi digital seperti ini akan membantu mengurus aliran data dan maklumat yang sulit dengan lebih baik tetapi ianya perlu dilakukan dengan menjadikan perlindungan privasi dan keselamatan data dan maklumat sebagai keutamaan.

Bekerjasama dengan pakar keselamatan siber

Banyak perniagaan tidak mempunyai peralatan dan kemahiran yang diperlukan untuk melindungi mereka daripada ancaman siber yang sangat kompleks dan sentiasa berubah dengan pantas. Sehubungan dengan ini, pilihan untuk bekerjasama dengan rakan kongsi keselamatan menjadi salah satu penyelesaian utama. TM One menawarkan perkhidmatan langganan yang merangkumi penyelesaian bertaraf dunia untuk membantu meningkatkan kemahiran pasukan keselamatan dalaman sesebuah syarikat atau organisasi.

Pasukan perkhidmatan profesional keselamatan siber TM One terdiri daripada arkitek, perunding dan penganalisa keselamatan. Arkitek memberi tumpuan terhadap reka bentuk sistem keselamatan, yang di bantu oleh pakar perunding. Sementara itu, penganalisa keselamatan akan memberikan maklumat operasi keselamatan dengan menilai ancaman secara berterusan.

Portfolio keselamatan siber bertaraf dunia TM One menyediakan pelbagai penyelesaian untuk melindungi sistem daripada ancaman siber masa kini. Malah, TM One telah menandatangani perjanjian dengan firma komunikasi global Telefonica untuk memperkukuhkan penyelesaian infrastruktur digitalnya dan menentang ancaman siber secara global. Kepakaran kedua-dua syarikat ini akan memberi organisasi di Malaysia penyelesaian keselamatan siber yang kukuh dan berdaya tahan siber yang tinggi.

Kesinambungan kesemua ekosistem keselamatan digital perlu dilakukan secara holistik. Dalam persekitaran yang sangat mencabar hari ini, kolaborasi dalam menangani keselamatan siber menjadi keperluan asas untuk membantu organisasi dalam kesiapsiagaan keselamatan siber mereka dengan lebih baik.

TM One akan terus memainkan peranan penting dalam membantu organisasi memperkukuh keselamatan siber mereka dan mengurangkan risiko serangan siber.

Adakah anda tahu apakah sumber utama risiko siber di Malaysia? Klik pautan untuk memuat turun maklumat grafik megenai risiko siber utama di Malaysia.

Artikel ini telah diterbitkan oleh Berita Harian pada 23 Jun 2022.

Powering Smart Agriculture with Internet of Things

November 29, 2022
147

Of your peers have already read this article.

2:43

Minutes time you’ll spend for this story!

In the digital age and Industrial Revolution 4.0, the agriculture sector is undergoing a massive change by leveraging on digital technologies, especially the Internet of Things (IoT), to create a smarter agriculture.

With the help of robots, drones, remote sensors, and computer imaging combined with continuously progressing machine learning and analytical tools, farmers are monitoring crops, surveying and mapping the fields and using data-driven insights to enjoy higher productivity, saving time, and optimising resources and efforts.

One of the systems that is increasing in popularity and creating smarter agriculture is the Smart Farming system. Smart Farming makes extensive use of sensors (light, humidity, temperature, soil moisture, crop health, etc.) to monitor farm and crop conditions, and automating the irrigation and/or fertigation system.  IoT enables devices embedded with sensors to connect and interact via the internet. These devices can be anything from pumps and tractors to weather stations and computers. Smart Farming allows farmers to monitor the field conditions from anywhere, at any time, in real time. Using the combined power of IoT with Big Data and Cloud, a successful communication, connection and transference of data between devices, are done most effectively and efficiently. Digital Connectivity and Cloud Computing are the essential enabler for Smart Farming. Digital connectivity is the foundation without which none of the Smart Agriculture solutions can take place. It is the necessary pre-condition that allows communication between devices and access by stakeholders. Meanwhile, cloud computing enables the hosting platform for IoT and Big Data as well as powers up the data analytics and visualisation.

Solving common agriculture challenges

The value of smart agriculture solutions lies in its promising ability to address some of the longstanding industry challenges – both at the macro and micro level:

 • Food security – With increased prosperity, population growth, and urbanisation, comes food security issues. These call for sustainable agricultural practices that can produce more with less resources.
 • Climate change – Climate change disrupts agriculture in a massive way, where natural catastrophes and unstable weather conditions are posing challenges to farmers globally.
 • Low agriculture productivity and yield – With greater urbanisation, reduction in arable land and the use of traditional methods of farming are leading to reduced yield, high wastage and sub-optimal productivity.
 • High operating cost – With labour shortage especially in agriculture where manual labour is seen as difficult and energy-consuming, farmers are facing high manpower cost. Meanwhile the cost of fertilisers is also increasing globally, leading to the increased need to ensure its efficient use.
 • Health hazards to farmers – the traditional way of fertilising crops, for example through manual spraying, is posing health hazards to farmers due to exposures to agricultural chemicals

The benefits of IoT in agriculture

With the use of IoT in agriculture, farmers are reaping the benefits from increased agility and data-driven farming. Thanks to real-time monitoring and prediction systems, farmers can quickly respond to any significant changes in weather, humidity, air quality as well as the health of each crop or soil in the field.

 • Integrated and technology-driven solutions to improve success rate
 • Increase domestic production and reduce agriculture imports
 • Improve farmers earnings and provide income sustainability
 • Catalyst of change for other agricultural innovation

TM One – The Right Partner for Your Next Agriculture Future

With TM One’s comprehensive and fit-for-purpose digital solutions, from connectivity right down to the digital and smart systems and applications, combined with the technical experts who are ready to guide our customers throughout their digitalisation journey, players in the agriculture sector can be assured of a smooth and seamless path to the Next Future of Agriculture.

To know more about TM One’s smart agriculture solution, visit https://www.tmone.com.my/solutions/smart-services/smart-agriculture/

Celebrating Success: Ipoh Smart City – TM One and MBI breathes new life into Ipoh

August 30, 2022
135

Of your peers have already read this article.

3:35

Minutes time you’ll spend for this story!

With TM One, Ipoh's ambitions of transforming into a smart city are progressing into reality by enforcing multiple initiatives to improve the living experience of their citizens. Read what Ipoh’s Mayor, Dato’ Rumaizi, has to say about these initiatives.

“TM One is the main agency pioneering the foundation of our nation’s digital infrastructure. Through this strategic collaboration, it greatly helps Ipoh City Council in managing the city more efficiently and in an orderly manner,” – Dato’ Rumaizi bin Baharin, Ipoh Mayor.

With the blend of heritage, food and great scenery, the Lonely Planet ranked Ipoh as one of the best cities in Asia to visit. As a hotspot for tourism, the bustling city provides abundant business opportunities. The city has harnessed this potential by increasing the readiness of its digital infrastructure for mobile and fixed broadband internet.

Keeping this in mind, Ipoh envisions becoming one of the first smart cities in Malaysia by 2030. The Smart City 2030 action plan targets seven domains – Smart Living, Smart Environment, Smart Governance, Smart People, Smart Digital Infrastructure, Smart Economy and Smart Mobility – to effectively address urbanisation challenges faced by the people of Ipoh and to realise Ipoh as a Green and Low Carbon City by 2030. We are embarking on a journey to prepare for a digital future, with TM One acting as the digital enabler and provider to assist the city in its transformation.

In conjunction with the City Leap Summit 2022, a Memorandum of Understanding (MoU) was established between The Ipoh City Council and TM One. The strategic collaboration includes several initiatives that are planned and will be implemented:

1) Smart Traffic Management with Analytics Services (STARS)

One of the most remarkable achievements is the implementation of smart traffic lights. TM One’s STARS leverages AI-enabled sensors at intersections to measure the average waiting time and identify vehicle motions, thereby adjusting green light duration based on real-time congestion, and improve the journey time. This solution also help to reduce the carbon emitted by the vehicle that is using the junction and this is in line with Ipoh Green City Vision to achieve low carbon city. Additional to the benefits, STARS is a single monitoring platform that provides relevant personnel with a centralised viewing of road conditions and equipped with real-time fault notification that triggers alarms through the Telegram chat application. This will allow the relevant personnel to take swift actions and dispatching manpower on-site when needed.

As a result, the smart traffic light solution has improved traffic flow in one of the busiest streets, Jalan Sultan Idris, by 51%. This solution also has led to a 7,500 kg decrease in carbon dioxide emissions in a month – in line with Ipoh’s goal to be a Low Carbon City by 2030.

2) TM One Mobile Field Workforce (FORCE)

FORCE satisfies the need for a fluid system to connect the call centre agents, dispatchers and service technicians to attend to citizens’ complaints and inquiries for better communication and coordination. It allows the teams to promptly respond to public complaints and emergencies by accessing real-time ticket statuses. Also, the all-in-one platform automates task scheduling and team management, tracks real-time progress of on-site maintenance and provides access to customer profiles on the go – modernizing the city’s field service solution. FORCE is envisioned to be the system support for MBI’s existing myAduan@MBI citizen app to improve its customer experience, better cost management, and internal resource management.

3) Call Centre

The Ipoh City Council aspires to establish its first digital call centre via outsourcing. The digital call centre aims to solve the challenges of  handling multilingual support requests and reduce abandoned call rates, while elevating critical issues to relevant parties when necessary. Consequently, the city can free up resources and optimise costs, while ensuring the best customer service for the people of Ipoh.

TM One Business Services (BPO) with more than 15 years of contact centre experience in Malaysia, leveraging on our Center of Expertise will be sharing the best practice; which aligned to the Industry Standards and Best Practices to help Ipoh City Council to establish the citizen engagement centre and ultimately elevate the citizen experience to the higher level.

Ipoh aims to be one of the first cities in Malaysia to enable 5G, and TM One plans to support this vision with the provision of free 5G wifi in selected areas. Additionally, a digital fibre connectivity superhighway and smart surveillance systems is being planned for Ipoh citizens.

Smart technologies help Ipoh save cost, shorten commutes, reduce carbon emission rates, and most importantly boost the quality of life for the people of Ipoh. In the long term, smart cities will spur higher citizen and government engagement as they begin to remove the communication barriers and increase the trust between citizens and officials. With the great synergy between both parties, Dato’ Rumaizi aspires to achieve more milestones in collaboration with TM One.

“My hope is that together with TM One, we will explore even more opportunities and smart technologies towards enhancing lives for the people of Ipoh.” – Dato’ Rumaizi bin Baharin, Ipoh Mayor.

Demystifying Technology: The DNA of a Smart City

121

Of your peers have already read this article.

4:24

Minutes time you’ll spend for this story!

Beyond smart cities and their incredible benefits, a solid foundation should equally uphold the successful deployment of smart city technology. Find out more about how infrastructure readiness, cyber security, data analytics, and AI contribute to a successful smart city!

Smart cities are like the humans who live in them, behaving like complex creatures, constantly collecting and transporting information to make better sense of the world. In other words, they are alive.

And like all living things, smart cities possess DNA. In its conventional definition, DNA is biological, but in this context, the DNA of a smart city is entirely different. The engine that drives the ideal smart city lies in its’ usage of technology, designed to support and enhance the lives of the human beings living in them. Each city requires a unique arsenal of technological solutions, chosen to fulfil the specific needs of its citizens, economy and environment that contributes to the success of each smart city

While certain cities thrive on an abundance of Internet-of-Things (IoT) devices, intelligent kiosks and computers, others may prefer more minimalistic, hardware-lite designs. For devices to deliver life-improving benefits for their citizens, smart cities must have high-speed connectivity and IoT networks with sufficient coverage to penetrate all parts of the cities, including in-building areas. Also, successful smart cities usually have a platform and application layer that can conduct analytics to transform data into meaningful information, viewed in a command centre.

Enhancing the smart city DNA

Similar to how human abilities can be enhanced through natural growth, self-actualisation or technological aids, smart cities have ways to boost their capabilities as well. Here are a few good places to start:

Infrastructure Readiness

A hyper connected systems need to be in place for a smart city to meet efficiency, sustainability, productivity, and safety objectives. Reliable, high coverage, high speed and low latency connectivity networks form the foundation for almost all smart city systems and are things all smart cities need.

For example, a smart city should have a tech-based delivery infrastructure for public utilities such as water, electricity, waste, sanitation, sewerage and government services built on real-time connectivity. Connected technologies and IoT solutions that can constantly match the changing supply-demand gaps can rapidly improve living standards when integrated with existing infrastructure.

Local councils need to identify and prioritise the fundamental locations, facilities and infrastructure where they would deploy the millions of sensors and IoT devices and solutions in phases towards developing and building an action focused infrastructure framework masterplan or blueprint that would yield meaningful life impacting living and social environment to the towns and cities.

Cyber Security

As digital and physical infrastructures increasingly converge, integrate, and interoperate, smart cities must embed the proper cybersecurity and privacy measures in each stage of development. Local councils must also sync cybersecurity strategies across smart city networks and design appropriate security and governance structures to protect their citizens.

The thousands of smart devices are double-edged swords. While they collect and feed helpful information into smart applications, they open up vulnerabilities in the more extensive IoT network. Physical tampering with smart devices can lead to backdoors and malicious implants that can potentially give unauthorised access to black-hat hackers and cyber terrorists.

In short, smart cities that thrive on the abundance of data collected by the network of sensors need to be mindful of data security. While it helps authorities monitor the health of its city, the possibility of a data breach needs mitigation to avoid crippling of city operations. Therefore, robust security policies and management is needed to ensure that governance over sensitive and personal data is practised and automatically managed across the digital, smart services and IoT solutions and systems deployed.

Data Analytics

Even though data can be tough to handle, smart cities are valuable reservoirs of data. Effective data sharing and access to this data can unleash new opportunities to innovate and generate social and economic benefits. This practice is estimated to create the above benefits worth between 0.1% to 4.0% of GDP.

All data from devices, people, systems, and the environment go through a transformation process involving data management, integration, machine learning, and advanced analytics to become information that addresses real-time incidents and assists city planning.

One key area that benefits data analytics is the smart government component. For example, conventional government censuses are expensive to implement and often collect inaccurate data, leading to the low effectiveness of newly designed policies and initiatives. With accurate and reliable data, governments can better understand the problems, and improve policy-making abilities by solving the root causes.

Other areas of benefit include financial health, improved outcomes, operational efficiency, public engagement, crisis management and others.

Artificial Intelligence

Artificial intelligence (AI) is the piece of the puzzle that puts the word ‘smart’ into smart cities. By combining modern machine-learning, natural language processing (NLP), and computer vision with huge data lakes, AI is primed to drive efficiency and solve most problems local councils face.

As AI systems are fed with tons of data, the technology can identify areas of improvement and recommend an effective solution. For instance, AI-intelligent surveillance systems can provide continuous protection for citizens and effective system operations of the cities. This system uses facial and object recognition, behavioural and movement analysis algorithms and objective-detection programs to analyse live video feeds and identify potential risks or threats.

Therefore, gaining extra insights into niche aspects of a city by using AI is the natural step in the evolution of modern-day smart cities.

Imagining Malaysia’s smart city future

In Malaysia, many States have already started implementing smart city projects with the federal guidelines of Malaysia Smart City Framework, MSCF. These plans mainly revolve around transportation and cashless payments – two crucial focus in society.

Moving forward, smart city planners must adopt a systems approach, meaning that authorities need to compartmentalise the goals of adopting a smart city.

At TM One we applaud the commitments and efforts of various local smart city initiatives and we understands the enormous tasks and planning required. Our talents, partners and solutions are ready to help local governments turn their blueprints into citizen-focused action plans that will move the needle in terms of turning Malaysia into a digital-first, smart-city nation.

Trends & Digital Strategy: 6 Key Factors in Building a Successful Smart City

130

Of your peers have already read this article.

4:17

Minutes time you’ll spend for this story!

Smart cities are the way of the future and Malaysia has the means to evolve into a prosperous city. However, what are the necessary steps for us to get there? This article discusses the important factors in developing Malaysia as a smart city.

Five years ago, the conversation surrounding smart cities was in its infancy, with most topics revolving around demystifying the technology behind them. Today, cities around the world have moved past demystification and are taking great strides in implementation. Globally, there are several shining examples we can turn to for inspiration;

 • Vancouver’s initiative in setting up accessible Wi-Fi in 755 public spaces, along with wired bike-sharing and video feeds,
 • Hong Kong’s enhancement of digital security with biometric measures employing face and voice recognition across the city,
 • Seoul’s installation of 50,000 sensors supporting the IoT (Internet of Things) to transfer urban life data into big data analytics.

While we are witnessing the transformation of several cities worldwide, what are the required factors that make a city ‘smart’?

6 key success factors of a smart city

1) Excellent vision

Developing a smart city is not a task that can be sustained with an ad-hoc approach. Instead, a holistic vision is required to steer decision-making and guide action plans toward implementing realistic solutions that deliver tangible results that can enhance the lifestyles and living quality of all citizens within the city.

The Malaysia Smart City Framework (MSCF) has offered several initiatives such as MyDigital, GTMP and JENDELA as official ‘textbook approaches’ or suggested priorities. Local councils or Pihak Berkuasa Tempatan (PBTs) can refer to these initiatives in developing the smart city vision that best fits their cities.

2) Solutions that realistically solve pain points of citizens

Behind the development of a successful smart city, lies an excellent core vision that is developed based on the citizens’ real-life experiences. The application of technology is moot if it does not bring tangible benefit to its end users.

The common occurrence of pilot projects being abandoned, with selected technologies being seriously under-utilised, is a result of decision-making without a clear understanding of the real-life pain points experienced by the end-user, the citizens themselves. For a smart city to truly elevate our lifestyles and quality of living, the solutions we choose must be people-centric and based on actual needs.

3) Sufficient funding

Critically, PBTs will require sufficient funding to set the ‘smart city’ ball rolling smoothly. However, based on a survey conducted during the previous TM One City Leap Summit 2020, only 2.6% of PBTs surveyed indicated that they have sufficient funds, while 42% of them responded that they required funding assistance.

While procuring sufficient funds may be an issue, we can look to Indonesia to overcome the same challenge. Under West Java’s Digital Villages Theme, the West Java Provincial Government started their digital transformation of rural fisheries by installing basic smart auto-feeders in 4289 ponds across West Java. Instead of immediately using high-end tech solutions, the deployment of basic technology allowed the fishermen to empower their own productivity, resulting in a 30 to 100% increase in earnings and effectively generating their own initial capital for more cutting-edge solutions. On top of that, there was the added benefit of increasing digital literacy among the fishermen to be more receptive to newer technological solutions.

4) A great project management office

With a vision outlined and action plans identified against the available funding, the next key factor in creating a successful smart city lies in the capabilities of the project management office to turn the vision into reality. Key traits of a great project management office are:

 1. A strong “citizens-come-first” mindset: PBTs need to commit to continually steer the smart city vision toward solving the needs of citizens.
 2. A spirit of partnership & collaboration: PBTs will need the support, guidance and inputs from several parties such as academics, urban planners and tech experts to fully execute their vision.
 3. A definitive but flexible blueprint: Smart cities aren’t built in a day. A project management office needs definitive roles, regular review processes and transparent policies to ensure that its smart city development journey is sustainable and future-proof.  

5) Buy-in from all stakeholders

It takes more than a day and more than just a single person to build a smart city. In fact, stakeholder management is critical in garnering support and alignment toward the outlined vision of smart city development. Effective stakeholder management requires a deep understanding of all parties who will benefit from implementing smart cities. These benefits include more efficient public services for citizens, data-driven disaster mitigation strategies for local governments, and more diverse revenue streams for investors.

Communication and outreach are vital in building the required understanding among stakeholders. Examples of campaigns designed to encourage stakeholder involvement include PLANMalaysia’s Libat Urus Pemegang Taruh involving government agencies, stakeholders and research teams for cities such as Ipoh, Johor Bahru and the Federal Territories.

Learning from our Indonesian neighbours again, the West Java Provincial Government has taken on a ‘Pentahelix Collaboration’ model, with initiatives geared towards encouraging collaboration and participation from authoritative bodies, media bodies, businesses, academics and local communities.

6) Good governance

Good governance is the final thread capable of tying all of the above factors together. Implementing strong top-down leadership and transparent policies can crystallise each PBTs smart city vision. Good governance can also help develop sustainable funding schemes according to each PBTs needs while delivering the talent required to project management offices. It will also support communications campaigns to encourage the stakeholder buy-in needed for successful execution.

After several years of conversation, the time is ripe for Malaysia to transform its cities. The rakyat already stands to gain much more from a smart city transformation. With the effects of climate change already rearing its ugly head at our mobility, agricultural production and air quality, Malaysia is ready to accept solutions that promise to solve day-to-day difficulties. However, the advancement of smart city technologies stands to take us even further beyond problem-fixing – smart city technology now can elevate Malaysia towards a cleaner, safer, more sustainable, higher-quality way of living.

Together, Let’s Create Success Stories

Help us know you better.

Which industry are you from?

One more quick question.

What solution are you looking for?

Our Experts Will Connect With You Soon.

Don't worry, we hate spam too.

If you agree to continue browsing, you accept the use of cookies on this site and have the option to disable them if you wish.

Accept & Continue